संचालक मंडळ | महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादीत, पुणे

                                                                                                                                                        HTML tutorial     English / मराठी

संचालक मंडळ

  • अध्यक्ष - श्री.बाळासाहेब पाटील, माननीय मंत्री सहकार,व पणन
  • संचालक - श्री.अनिल कवडे,(आय,ए.एस)- सहकार आयुक्त
  • संचालक - श्री.सौरभ राव,(आय,ए.एस)- साखर आयुक्त
  • संचालक - डॉ.आनंद जगदंड,पणन संचालक
  • संचालक - डॉ.सुधीर कुमार गोयल, माजी.अतिरिक्त मुख्य सचिव महाराष्ट्र - स्वतंत्र संचालक
  • संचालक - श्री.गोकुळ राठी - आर्थिक तज्ञ
  • व्यवस्थापकीय संचालक - श्री.मिलिंद आकरे- सहनिबंधक